en_US EN /ROMANIA /OTP /CND

Termeni si Conditii de inchiriere

LOGYOS COM SRL | id:35295532, Str. Petru Vulcan, nr.37, Constanta, Romania
www.rentXcar.com

1. INFORMATII GENERALE

Prin semnarea contractului de inchiriere declarati ca ati luat la cunostinta termenii si conditiile si va angajati la respectarea acestora. Titularul contractului trebuie sã se asigure cã fiecare sofer adițional menționat în contractul de inchiriere, cât si fiecare pasager transportat în Vehicul, respectã termenii si condițiile de închiriere. De asemenea, este responsabil pentru toate costurile care provin din nerespectarea prevederilor din acest document.
In caz de avarie care nu poate fi remediata pe loc, daca dauna nu este din vina Clientului, autovehiculul va fi inlocuit daca va fi posibil iar daca nu atunci Clientului i se va restitui partea aferenta costului chiriei calculate proportional cu durata in care autovehiculul nu a putut fi folosit.
Din momentul livrarii autovehiculului si pana la reintrarea in posesia acestuia, LOGYOS este exonerata de raspundere pentru daunele provocate in trafic, precum si de taxele de drum ori de pod sau amenzi din ocuparea abuziva a unui loc de parcare, nerespectarea legislatiei rutiere sau a legilor Romaniei. LOGYOS nu este responsabila de pierderile suportate de catre Client in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor autorizate de LOGYOS pentru reparatii.
Rezervarile pot fi anulate de LOGYOS, fara a datora nimic clientului sau intermediarului, in cazul in care clientul nu indeplineste conditiile minime de inchiriere.
Fumatul si/sau mancarea de alimente perisabile in autovehiculele inchiriate nu este permisa. In cazul in care acest lucru va fi reclamat, clientul va fi taxat cu 200 EUR si nu va mai fi permisa o viitoare inchiriere. Transportul animalelor de companie (caini, pisici) se va efectua doar daca acestea sunt plasate in custi de transport speciale. Cerinte posibile necesare: garantie de minim 100 EUR si taxa de predare 10 EUR & primire 10 EUR.

2. Conditii pentru inchirierea unui vehicul

2.1. Metode de plata (plata se face in avans la cursul BNR )
* virament bancar:

LOGYOS COM SRL
RO04 BACX 0000 0016 9341 8000 | RON
RO74 BACX 0000 0016 9341 8001 | EUR
UniCredit Bank | (SWIFT: BACXROBU) |
* carti de credit/debit (VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, DISCOVER). Plata cash nu este acceptata. Tarifele nu includ: costurile carburantilor, taxele de drum cu exceptia vignetei de drum pentru Romania care este inclusa in tariful de inchiriere.
Urmatoarele documente trebuie prezentate in original cand preluati vehiculul:
* act de identitate sau pasaport valid + * permis de conducere valid + * credit/debit cards
Dacă permisul de conducere al persoanei care închiriază sau al soferului suplimentar este eliberat de o tara din afara Uniunii Europene si nu este scris cu caractere latine, este necesară prezentarea unui permis de conducere internațional. Un permis de conducere internațional trebuie să fie prezentat împreună cu permisul național. Autoturismul nu trebuie utilizat pentru a transporta pasageri sau bunuri contra-cost; pentru a tracta un alt autoturism sau orice altceva; utilizarea vehicului intr-o maniera neglijenta, pentru curse sau orice alt gen de concurs etc.
Titularul contractului de inchiriere trebuie sa fie prezent la momentul intocmirii si semnarii Contractului de Inchiriere. Pe numele acestuia vor fi facturate cheltuielile legate de inchiriere.
Clientul trebuie sa permita doar persoanelor mentionate in contract sau reprezentantilor LOGYOS sa conduca vehiculul. Taxa pentru soferi suplimentari nu se aplica. Prin inscrierea in Contract a acestora, ei accepta ca trebuie sa indeplineasca conditiile de inchiriere. Daca exista un sofer suplimentar, acesta trebuie sa fie prezent la momentul preluarii vehiculului si sa prezinte un act de identitate/pasaport si permisul de conducere valabil. Numarul de soferi suplimentari este: 3.
In cazul in care vehiculul este condus de un sofer care nu este inclus in Contractul de Inchiriere si se produce o dauna Vehiculului, toate costurile inclusiv un eventual prejudiciu cauzat unei terte parti sau remorcare si transport, vor fi platite de catre Titularul Contractului indiferent de tipul de protectie achizitionata la semnarea contractului. Orice conduitã ilegalã sau periculoasã în timpul utilizãrii Vehiculului va fi consideratã o încãlcare a contractului si vor fi inaplicabile asigurãrile complementare si serviciile suplimentare de protecție, eventual încheiate. O taxa va fi aplicata pe contractul de inchiriere pentru utilizarea neadecvata a vehiculului si a partilor distruse. Vehiculul nu trebuie folosit in alte scopuri decat cele stabilite de catre fabrica sau de legislatia rutiera sau civila in vigoare. Clientul este legal responsabil pentru orice utilizare neadecvata a vehicului.
Pe parcursul inchirierii raspundeti din punct de vedere juridic si financiar in cazul nerespectarii legislatiei in vigoare si aveti obligația in termenele prevazute de lege sa achitati amenzile emise de catre orice institutie autorizata. Nerespectarea legislatiei in vigoare face referire strict la Conducator Auto, si, in nici un caz la autoturism sau la proprietarul autoturismului. La cererea organului constatator si conform legii, LOGYOS comunicã datele clientului de contact în vederea aplicãrii sancțiunii contravenționale. LOGYOS va factura pentru fiecare contravenție o taxã administrativã în valoare de 35 EUR reprezentând costul procedurilor administrative pentru a transmite datele clientului organelor constatatoare/solicitante. În cazul contravențiilor emise ca urmare a neplãții taxelor de pod Fetesti – Cernavodã, taxa de administrare este de 20 EUR. In toate vehiculele LOGYOS este interzis fumatul. LOGYOS poate aplica o taxa suplimentara de curatenie de 200 EUR, daca vehiculul este returnat cu miros sau reziduuri de tutun sau alte tipuri care necesita curatare profesionala. In Romania, o taxa aditionala intre EUR 0 and 400 va fi platita pentru livrarea sau preluarea autovehicului in diferite zone dintre orase.
2.2. În caz de furt al Vehiculului, trebuie sã depuneti o plângere la autoritãtile competente si sã transmiteti LOGYOS, în maxim 3 de ore de la descoperirea furtului, dovada depunerii plângerii, documentele Vehiculului si cheia acestuia. În cazul în care cheia si/sau documentele Vehiculului au fost furate aveti responsabilitatea sã semnalati acest aspect la momentul depunerii plângerii. In urma unui caz de imobilizare datorat de: pierderea cheii vehiculului; inchiderea Vehiculului cu cheia in interior; descarcarea bateriei ca urmare a neglijentei in utilizare; alimentarea eronata cu carburant; distrugerea anvelopelor – se va aplica o taxa de 50 EUR daca masina imobilizata se afla in interiorul oraselor Bucuresti, Constanta si 180 EUR in toate celalalte cazuri si de asemeni clientul va achita pretul pentru obiectele pierdute sau deteriorate la pretul din factura de achizitie.
2.3. In cazul unei defectiuni tehnice, accident sau alt incident care necesita interventie imediata sau rapida, inainte de a efectua orice reparatie (inclusiv in cazul anvelopelor), contactati LOGYOS.
Dacã este posibil, rețineți numele si adresele tuturor persoanelor implicate, inclusiv martorii si pasagerii. Completați formularul Constatarea amiabilã de Accident si transmiteți-l cãtre noi cât mai curând posibil. Dacã Vehiculul nu mai prezintã siguranțã în trafic, vã angajați sã îl securizați în stadiul în care se aflã si sã ne contactați pentru preluarea acestuia. Raportați accidentul la Poliție si obțineți procesul verbal de constatare asi/sau autorizația de reparație. Nu reparați autovehiculul si nu permiteți nimãnui sã o facã decât în situația în care LOGYOS a fost de acord cu aceasta. Dacã permiteți efectuarea reparațiilor fãrã acordul LOGYOS, va trebui sã plãtiți pentru aceasta si veți pierde protecția oferitã de produsele de protecție suplimentare sau a asigurãrilor eventual încheiate. În caz de accident sau daunã cauzatã Vehiculului, cu terț identificat sau neidentificat si care nu necesitã reparație imediatã, trebuie sã informați de îndatã LOGYOS. Dacã dauna are autor necunoscut, Clientul are obligația de a obține înainte de restituirea masinii autorizația de reparație de la organele de Poliție. De asemenea, Titularul de contract sau soferul adițional trebuie sã completeze o declaratie catre LOGYOS cu privire la circumstanțele producerii evenimentului rutier si sã îl transmitã în maxim 48 de ore de la producerea accidentului.
Este obligatoriu sã prezentați la returnarea Vehiculului urmãtoarele: constatare amiabilã completatã corect si semnatã sau un proces verbal eliberat de Poliție si autorizație de reparație (în caz de accident sau daunã cu terț identificat, fie cã sunteți responsabil sau nu); copie a permisului de conducere; copii ale actelor de identitate; copie a asigurãrii RCA; copie a talonului auto al terței pãrți implicate. În caz contrar, asigurãrile complementare si serviciile suplimentare de protecție, eventual încheiate, sunt inaplicabile si veți rãspunde pentru toate prejudiciile care vã sunt imputabile, în special cele suferite de Vehicul, în limita valorii de piațã a Vehiculului, la care se adaugã cheltuielile si costurile legate de transportul si imobilizarea acestuia, dar si despãgubiri ce acoperã prejudiciul cauzat eventual unei terțe pãrți.
2.4. Trebuie sa returnati Vehiculul, cheile si documentele acestuia la data si la ora stabilite prin Contractul de Inchiriere si in toate cazurile, in cursul programului de lucru LOGYOS (pentru intarzieri mai mari de 3 ore se taxeaza cu tariful pentru 1 zi). In toate cazurile, datorati contravaloarea inchirierii, cheltuielile legate de returnarea intarziata si posibilele cheltuieli legate de daunele suferite de Vehicul pana la momentul returnarii vehiculului catre LOGYOS inclusiv in cazul in care returnati vehiculul in afara programului de lucru al biroului de inchiriere si depuneti cheile Vehiculului in cutia postala. Taxa de primire / predare in afara programului de lucru: 10 EUR. Clientul are obligatia de a restitui autovehiculul cu aceeasi cantitate de combustibil pe care a avut-o la inceputul perioadei de inchiriere. In caz contrar, in urma notificarii scrise din partea LOGYOS, Clientul este de acord cu plata unei taxe de alimentare de 50 EUR si contravaloarea combustibilului lipsa, conform bonului fiscal de alimentare. Nu se acorda credit pentru combustibilul in plus fata de cantitatea initiala. Alimentarea de catre Client a autovehiculului inchiriat, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon) atrage dupa sine obligatia Clientului de a achita o taxa in valoare de 50 EUR, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare.
3. Rezilierea contractului de inchiriere:

Nu se returneaza sumele platite pentru rezervari. In cazul renuntarii unilaterale la contract, din partea Clientului, inainte de perioada contractuala stabilita, nu se va restitui contravaloarea Contractului si serviciilor. Clientul este obligat sa plateasca in intregime Contractul/serviciul de inchiriere pentru rezervarile online.

Contractul de inchiriere poate inceta prin reziliere unilaterala, ca urmare a unei notificari scrise transmisa de catre una dintre parti in cazul in care cealalta nu-si executa sau isi executa in mod necorespunzator obligatiile sale contractuale esentiale. Rezilierea Contractului opereaza de drept, fara interventia instantei, fara punerea in intarziere sau indeplinirea oricarei formalitati suplimentare de la data transmiterii notificarii. Clientul este responsabil pentru toate actiunile, costurile, cererile si prejudiciile derivate din reintrarea LOGYOS in posesia autoturismului. Rezilierea acestui contract nu afecteaza dreptul LOGYOS de incasare a oricaror sume de bani datorate in conditiile acestui contract. De asemenea, LOGYOS are dreptul de a incasa orice sume suplimentare care sa acopere daunele provocate de incalcarea oricarei prevederi de catre client.

Dispozitii finale: Orice litigii sau proceduri legale legate de acest contract vor fi depuse într-o instanță situată în CONSTANTA.


Termeni si conditii – inchirieri masini cu sofer

LOGYOS garanteaza ca vehiculul / limuzina utilizata pentru serviciile listate mai sus este in conditie buna si satisface asteptarile rezonabile ale clientului si de asemeni este intretinut din punct de vedere al specificatiilor fabricantului astfel vehiculul este sigur si eficient. LOGYOS nu poate garanta defecte sau avarii neprevazute in timpul transportului. LOGYOS isi asuma responsabilitatea de a oferi personal adecvat cu atestat profesional pentru zilele si orele listate in contract.

LOGYOS este exonerata de raspundere pentru intarzieri sau anulari ale serviciului de transport datorata vremii sau alte evenimente neprevazute. Este permis Clientului si maxim 2 oaspeti sa ocupe vehiculul in ziua si orele listate in acest contract. Toti pasagerii se vor conforma cu urmatoarele reguli in timpul serviciului de transport, fiind interzis:

* a interveni cu punerea in functiune a vehiculului in siguranta de catre sofer

* acte de neglijare sau de vandalism care ar putea provoca daune vehiculului / limuzinei sau oricărui individ

* consumul de droguri ilegale sau alcool

* fumatul si/sau mancarea alimentelor perisabile in interiorul masinii

LOGYOS isi rezerva dreptul sa inceteze imediat serviciile de transport fara avertizare daca aceste reguli sunt incalcate de orice pasager. CLIENTUL este de acord sa plateasca pentru orice paguba rezultata din actiunile lor inclusiv ale oaspetilor dar si fara a fi limitate la ruperea sau patarea tapiteriei, sticla sparta sau panouri deteriorate pe interiorul sau exteriorul vehiculului / limuzinei. Aceste taxe vor fi aplicate pe cardul de credit al CLIENT-ului. CLIENTUL este de acord să despăgubească și să-l exonereze pe LOGYOS împotriva oricărei revendicări a răspunderii sau a daunelor provocate de furnizarea serviciilor de vehicule / limuzine de catre LOGYOS în conformitate cu termenii acestui contract. În cazul în care CLIENTUL încalcă acest contract în orice moment, LOGYOS își rezervă dreptul de a anula imediat sau de a înceta să furnizeze servicii de transport cu vehicule / limuzine fără notificare sau rambursare și are dreptul la rambursarea eventualelor taxe legale suportate pentru respectarea acestui contract. Acest contract de inchiriere vehicul / limuzina va fi menținut și executat conform legilor ROMÂNIEI. Orice litigii sau proceduri legale legate de acest contract vor fi depuse într-o instanță situată în CONSTANTA.